L’enigma del moviment

Activitat social i integradora que oferim com un programa de formació, divulgació i benestar.

Sinopsis

L’enigma del moviment, és una activitat social i integradora que oferim com un programa de formació, divulgació i benestar, destinat a un ampli sector de col·lectius com a alumnes d’escoles de secundària i d’universitats, mestres de primària i secundària, grups de persones majors (d’una certa i incerta edat), grups amb dificultats d’aprenentatge, esportistes i practicants de dansa; gent de tots els tipus que vulguin mantenir-se actius i viure una vida saludable, entre els quals  també es troba el públic, els afeccionats a la dansa.

L’objectiu del curs és introduir als participants en una visió del moviment  des de i per a la vida, relacionat amb les seves formes artístiques però utilitzada per al nostre benestar i salut. La dansa és essencialment una consciència, habitar el cos amb el cor i la ment. Un moviment amb sentit i emoció que ofereix moltes opcions per al creixement personal, per mantenir-se en forma o poder comunicar-se, per a aquest espai lúdic i de fantasia que ens pot potenciar.
Al mateix temps ens introduïm en el moviment com a forma d’art, de somni compartit en estat de vigília i relacionat amb les altres arts.

A partir d’aquesta introducció s’obre la possibilitat que els participants prenguin consciencia del moviment i l’integrin en les seves vides, bé per si mateixos, com una rutina diària personal, o en activitats de grup, ja siguin noves o les que practiquin habitualment.

Existeix una versió específica per al públic de dansa, per als espectadors creatius, per ajudar-los i donar-los l’oportunitat d’endinsar-se en l’enigma del moviment i d’aquesta manera que pugui gaudir més de la seva condició d’espectadors. Si els espectadors no perceben el que veuen com a art, l’art no existeix, doncs no n’hi ha prou amb la presència del ballarí.

Aquest curs també és apte per alumnes de dansa o ballarins professionals, sigui quin sigui el seu nivell, perque els pot servir per mantenir-se en contacte amb les essències d’aquesta disciplina artística.

A partir d’aquesta descripció genèrica, l’activitat varia la seva presentació segons els diferents col·lectius, o sigui, es dissenya a la carta en funció de quins siguin els destinataris.

Hi ha diferents possibilitats de programar L’enigma del moviment: des d’una única sessió, fins a un calendari de varies sessions distribuïdes al llarg de setmanes, sense descartar l’oferta de fer un intensiu.

El temps de cada sessió oscil·la entra 1 hora 30 minuts i 3 hores, en funció del grup participant.

Otros talleres
Apropa cultura

Apropa Cultura Una porta  a la inclusió Educa amb l’art – Temporada 2017/18 – Mercat de les Flors 20 de gener de 2018 Un taller

Más información

PAI Rio y juego

PAI Rio y juego Zaragoza 2017

Más información

L’ Ars magna de Ramon Llull i les arts

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. MA en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament Departament d’Humanitats, UPF. Curs 2015/16 Prof.

Más información

La dansa com eina

La dansa com eina La dansa com eina, és una classe o taller de formació, divulgació i benestar, destinada a un ampli ventall de col·lectius com

Más información